Hodnocení tématu:
 • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Klubová pravidla
#1
Maximální kapacita klubu je 25 členů. Pokud není kapacita naplněna, je možné do klubu vstoupit. Samozřejmě po splnění následujících podmínek, a to pokud:
 
1) Nemají stávající členové námitek, může se žadatel stát členem.
2) Má sjednané pojištění za škody způsobené provozem RC modelů letadel.
3) Má uhrazené příspěvky klubu.
4) Souhlasí s dodržováním povinností člena klubu.
 
Povinnosti člena klubu:
 • Poskytnout patřičné údaje do tabulky seznamu členů klubu a také do svého profilu na webu www.lmkletnany.cz.
 • Zaplatit členské příspěvky vždy do 1.2. příslušného roku a to na účet č. 670100 - 2211954866 / 6210 vedený u mBank, nebo po dohodě v hotovosti a tím si udržovat v platnosti průkaz člena LMK Letňany.
 • V případě nově příchozího člena v průběhu roku zaplatí tento člen příspěvek v částce odpovídající pololetí, které již bude členem. Roční příspěvek aktuálně činí 1000 Kč,-. Příspěvek je nevratný, mimo situace ukončení činnosti klubu, kdy se finanční prostředky, za rok v nemž došlo k ukončení činnosti klubu, rozdělí přesným dílem mezi ty, jenž byli v roce ukončení činnosti členy a měli již zaplaceny příspěvky.
 • Zřídit si a udržovat platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem RC modelů letadel po celou dobu členství v klubu. Pojištění lze sjednat u Českomoravské modelářské asociace .
 • Seznamovat se se skutečnostmi o provozu klubu (sledovat stránky http://www.lmkletnany.cz, diskuse atp.).
 • Pokud to situace dovoluje, zúčastňovat se členských schůzí a brigád na vyzvání.
 • Přiměřeným způsobem se podílet na údržbě modelářské plochy a ostatního vybavení.
 • Na modelářské letiště může vjet maximálně cca 5 automobilů. Každá aktuální situace se bude řešit samostatně.
 • Dodržovat provozní řád modelářské plochy LMK Letňany.
 • Za nedodržování některého z výše uvedených bodů může být modelář vyloučen z klubu. O tomto kroku rozhodne nadpoloviční většina hlasujících na schůzi klubu.


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející toto téma: 1 host(ů)