Provozní řád modelářské plochy LMK Letňany

1. ledna 2012 | Autor: Aleš Komárek
1) Modelářská plocha je plochou pronajatou majitelem letiště za účelem provozování modelů.
2) Modelářskou plochu spravují členové LMK Letňany.
3) Vstup na modelářskou plochu je povolen pouze osobám se zvláštním povolením a pouze stanoveným způsobem. V praxi to znamená členům LMK Letňany (podmínky členství jsou zde) a oprávněným osobám dle nájemní smlouvy.
4) Hosté se mohou na plochu letiště dostat pouze v doprovodu hostitele. Hostitel za hosta plně zodpovídá i v případě, že host má sjednané pojištění modeláře.
5) Po příchodu na modelářskou plochu z důvodu provozování RC modelu(ů), je povinností přicházejícího seznámit ostatní s číslem kanálu na kterém bude svou činnost provozovat. I v případě, že se jedná o pásmo 2,4 GHz, aby byla vyloučena možnost, že modelář provozuje model na „klasickém“ pásmu, ale opomene toto sdělit ostatním. Modelář je v případě potřeby povinnen vytvořit a dodržovat účinná opatření, aby nedošlo ke kolizi na vysílacích kanálech. Stejně tak je každý povinen dbát obecných zásad bezpečného provozu modelů.
6) Létat se smí pouze na vyhrazené ploše, která je vyznačená "stříškami" ranveje.
7) Při provozování modelů je zakázáno ohrožovat bezpečnost leteckého provozu. Modeláři přítomní na ploše jsou povinni tento provoz sledovat, v případě potřeby se navzájem o aktuálním stavu informovat. Modeláři musí postupovat tak, aby nevznikla situace při které by byla ohrožena bezpečnost leteckého provozu, nebo byl omezen pohyb letadel.
8) V případě leteckého provozu je povinností uposlechnout pokyny služby AFIS, popřípadě jiného pověřeného orgánu, směřující k zajištění jeho bezpečnosti.
9) Modeláři jsou povinni udržovat na modelářské ploše pořádek.
10) Při pádu modelu letadla do prostoru vymezeném rwy LKLT je modelář povinen telefonicky zažádat o povolení ke vstupu na rwy LKLT.

Za nedodržení některého z ustanovení tohoto provozního řádu, může být osoba z modelářské plochy vykázána.

Letištní řád LKLT - veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany (PDF - 3MB)

 

Poslední fotogalerie


Miss Morava Sport (kamilh)
FunCub XL (kamilh)
Mustang P-51, motor OS-MAX 7,5 (dryak)
DAUNTLESS SBD 3 (petr v)
DAUNTLESS SBD 3 (petr v)
Novoroční polétání 2017 (kamilh)
Jeti DC-16 Pult s úložným prostorem z 3D tiskárny (kamilh)
Komorní grilovačka (Petra)
Vstup do fotogalerie

Poslední plánky


Zlín 526 Acrobat
Zlin 526 detaily SIG
Lavočkin LA-7
Telemaster Senior
DH-84 Dragon
Super Decathlon
Sea Dart
Racek PB-6
Seznam plánků

Uživatelský panelLogin: 
Heslo: